Soms denk je wel eens wat....

Grenzen zijn niet gemaakt om anderen buiten te houden maar om U binnen te houden.

Uit: Facebook-publicaties

 

Mea culpa, mea maxima culpa.
Ik geef het toe, ik ben niet geslaagd in jullie maatschappij. Argwanend als ik ben, zie ik achter bijna alle maatregelen, wetten en voorschriften óf de hand van een god, óf de hand van een afgod. Wil ik baas zijn over eigen leven, ben ik overgeleverd aan een middeleeuws regime dat gelooft in een voorbeschikking, mede geregisseerd door een sinterklaas in een hemels paradijs, wil ik me onttrekken aan de “baas en personeel” -regel dan word ik gehouden door een postfeodaal regime dat mij voorschrijft dat wie niet werkt, dan ook niet zal eten. En dat volgeling is van Baäl. Let wel: Baäl betekent grondeigenaar, patriarch. Maar ook echtgenoot, bezitter. Opgelet feministjes! (In geschriften wordt die naam ook nog genoemd als afgod van het kapitaal, n.b.).
Maar terug: ik ben dus gezakt! Ik heb gefaald! Dus Hoera! Driewerf Hoera! Ik heb me met m’n dwarse kop verzet tegen elke inmenging in mijn eigen wil door anderen, heb daarvoor de maatschappelijke klappen gekregen (who cares) en ben er uiteindelijk achter gekomen hoe fake jullie maatschappij echt was. Het is nog erger dan ik vroeger in mijn argwaan intuïtief reeds vermoedde.
Met trots kan ik u dan ook mededelen dat jullie maatschappij de mijne niet is. Want ik geloof niet in maatschappijen, ik geloof in miljoenen/miljarden mensen. Eenieder verschillend, eenieder apart. Die zelf zouden moeten kunnen uitmaken hoe ze willen leven en vooral, hoe ze willen sterven. Niet door kogels of zwaard, niet door chemische ziektes of gevolgen van vervuiling door jullie maatschappij, nee gewoon, zoals het hoort te gaan. Van ouderdom. Zonder bangmakerij, zonder wraak, zonder hemel of hel, nee gewoon met hun eigen geweten. Dat in eerste instantie altijd de baas zou moeten zijn. En in tweede instantie ook!

Uit: Facebook-publicaties

Veel mensen wonen in steden, veel mensen wonen in dorpen, veel minder mensen wonen in de vrije natuur, heel veel mensen wonen in eenzaamheid, slechts enkelen wonen in zichzelf

Uit: Facebook-publicaties

 

Analogie van de schilderkunst: het leven is net een schilderdoek, met elke penseelstreek wordt het een ander schilderij, het doek blijft hetzelfde.

Uit: Facebookpublicaties

 

Een pad is slechts een plek waar al eerder een ander heeft gelopen.

Uit: Facebookpublicaties 

 

De Steen der wijzen heet in het Engels "the Philosopher's Stone". Dat geeft een heel andere benadering. Waar de wijzen de steen onderzoeken, laten filosofen de steen immers liggen. 

Uit: Facebook-publicaties 

 

Bedenk: alle mensen zijn gelijk en niet sommigen gelijker dan anderen. Dat de hufters en ASO's dit niet beseffen toont alleen maar het falen van de maatschappij aan, niet het ongelijk van voornoemde sufferds. Die weten immers niet beter. 

Uit: overdenkingen

 

In tegenstelling tot wat men altijd beweert: you always walk alone.

Uit: overdenkingen

 

Het wordt niet begrepen door het merendeel der mensheid, dat het niet de tijd is die verstrijkt, maar het individuele leven. Dat tijd juist niet de meetlat is waarlangs je je ontwikkelt, waarlangs je leeft. Tijd is niet een rivier maar jijzelf bent het water, stromend van bron naar zee, een eigen spoor trekkend door het statische land dat tijd heet. Om daarna weer terug te keren als regenwater voor een nieuwe reis. 

Uit: overdenkingen

 

De enige verplichting van het leven is zichzelf in betekenis om te zetten. In welke vorm dan ook. Of door middel van welk voertuig dan ook. Dat is haar enige doel, zelf heeft ze geen betekenis maar is ze een staat van zijn.

Uit: overdenkingen

 

Aan de grenzen van de waanzin: schilderen met licht in meerdere talen. De verschillende soorten symboliek, de mathematiek en de emotionele kleuroverdracht. Een veelvoud van talen (twee of meer) laat de toeschouwer snel verdwalen en geeft de illusie van magie bij de beschouwer.

Uit: overdenkingen

 

Het grote misverstand verklaard: het cadeau is medeleven. Groter dan liefde. Liefde is hard en droevig, een koud, wreed en oud woord. Scherp als een mes, stomp als een botte bijl. Medelevend is de ander zien in zijn/haar leven. Daarom is medelijden slecht. Mede-levend is de sleutel tot zijn. Doe niets, geef niets, neem niets. Wees alleen medelevend. Pas dan laat je een ander in zijn waarde.

Uit: overdenkingen

 

Uitbreiding van een stelling. Waar de evolutie succes heeft met de best aangepasten (aan hun omgeving) die zich vervolgens zullen reproduceren, is het brein juist gebaat bij de slechtst aangepasten, de anarchistische denkers die wars van de geldende norm hun ideeën kunnen ontwikkelen en poneren. Of (?): de omgeving van het brein is aan heel andere wetten gehouden en gebonden dan de omgeving van een/het individu. Breinen floreren tegen de verdrukking in. Misschien is de geboorte van de paradox én van de Kunst wel in deze tegenstelling te vinden. Duidelijk is dat deze beide met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kinderen zijn van het onaangepaste brein. En dan zeg ik het nog voorzichtig.

Uit: overdenkingen

 

Mensen met een obsessie herscheppen, in hun poging hun eigen Χαος te duiden, de chaos (het niets waaruit alles ontstaat) van anderen. Dit is de ware betekenis van Kunst met een grote K. En de enig wezenlijke vooruitgang die de Mensheid kent. Ik troost me met de gedachte dat ik zo'n schepper ben.

Uit: overdenkingen

 

Wie bang is voor de valken kan maar beter geen muis zijn

Uit: overdenkingen

 

Kunst

Kunst is licht te dragen maar zwaar te verteren.

Uit: overdenkingen

 

Een definitie:

het poldermodel: als politieke correctheid de menselijke neiging tot waarheidsvinding verdringt.

Uit: overdenkingen

 

Gebruiksaanwijzing:

je eigen vrijheid houdt daar op waar je die van anderen beperkt, maar soms moet je iemands vrijheid beperken om de persoon in kwestie duidelijk te maken dat hij jouw vrijheid beperkt.

Uit: overdenkingen

 

Voor u gelezen

Een lugubere grap:

kunst is een product van de cultuur, cultuur de vijand van de beschaving. Een cultuurmens ziet wat hem geleerd is te zien, of wat hij verkiest te zien, een kunstenaar ziet waar hij/zij naar kijkt.

Uit: overdenkingen

 

Eeuwigheid is de grens van uw bevattingsvermogen, niet een lineaire interpretatie van tijd.

Uit: Misantropisch gewas, jaarboek van een liefde.

 

Vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting houdt op te bestaan zo gauw diezelfde vrijheid de vrijheid van anderen beperkt. 

Uit: Facebook publicaties

 

Als alles democratisch opgelost moet worden is de democratie de nieuwe dictator.

Uit: overdenkingen

 

In plaats van de 10 geboden: de 3 G's

Geloven mag

Goden bestaan niet

Gedachten zijn vrij

Meer heeft u niet nodig.

Uit: overdenkingen