KORTE OPMERKINGEN EN STELLINGEN van MEZELF

Waarom tijd geen liniaal is.

Elke verplaatsing van energie kost een gedeelte van diezelfde energie. De weerstand van het onderwerp van verplaatsing via welke, bepaalt hoeveel die verplaatsing aan energie kost en hoelang die verplaatsing duurt. Derhalve: tijd is niet een liniaal maar de weerstandsfactor van het onderwerp via welke de transitie plaatsvindt..

 

Een beetje Zen

Wie de gemakkelijke weg van plaatjes en verhalen uit de geschriften - in zijn hoogmoed - heeft verlaten, komt voor een pad bergopwaarts te staan dat vrijwel onbegaanbaar is.

Toch zal het pad geëffend worden door inzicht en vertrouwen.

 

Uit: Facebook publicaties

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uit: overdenkingen

Een gedachte: uitgaande van de "Big Bang" theorie moet het dus zo zijn dat alles - in welke vorm dan ook - in ons universum gelijke oud is. Uw bouwstenen zijn dus net zo oud als, zeg maar, de bouwstenen van Proxy Centauri, onze dichtstbijzijnde ster. Ik heb het natuurlijk niet over die tijdelijke verzamelplaats van deeltjes die uzelf nu eenmaal bent, maar over die deeltjes afzonderlijk.  

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De idee, dat het ware geheim van het leven gevangen zou kunnen worden, enkel en alleen door het te benoemen, moet naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Op die manier wordt de échte wijsbegeerte door relativisme - met al haar beperkingen van dien - verdrongen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uit: Facebook-publicaties

 

Om te onthouden: er bestaat geen enkel ander moment dan ditzelfde moment dat u dit zit te lezen. Dit niet willen geloven, creëert klokken, goden en dictators.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Idealen zijn lastig voor diegenen die ze hebben, maar nog veel lastiger voor hen die er niet in geloven.

Uit: Facebook-publicaties

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het heeft niet zoveel zin om te zoeken naar nieuwe waarden, als je de oude niet eens kent. Het wezen van vooruitgang zit diep begraven onder kennis.

Uit: Facebook-publicaties

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Grenzen zijn niet gemaakt om anderen buiten te sluiten maar om U binnen te houden. 

Uit: Facebook-publicaties 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Veel mensen wonen in steden, veel mensen wonen in dorpen, veel minder mensen wonen in de vrije natuur, heel veel mensen wonen in eenzaamheid, slechts enkelen wonen in zichzelf

Uit: Facebook-publicaties

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Analogie van de schilderkunst: het leven is net een schilderdoek, met elke penseelstreek wordt het een ander schilderij, het doek blijft hetzelfde. 

Uit: Facebookpublicaties

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Een pad is slechts een plek waar al eerder een ander heeft gelopen.

Uit: Facebookpublicaties 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De Steen der wijzen heet in het Engels "the Philosopher's Stone". Dat geeft een heel andere benadering. Waar de wijzen de steen onderzoeken, laten filosofen de steen immers liggen.  

Uit: Facebook-publicaties 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bedenk: alle mensen zijn gelijk en niet sommigen gelijker dan anderen. Dat de hufters en ASO's dit niet beseffen toont alleen maar het falen van de maatschappij aan, niet het ongelijk van voornoemde sufferds. Die weten immers niet beter. 

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In tegenstelling tot wat men altijd beweert: you always walk alone.

Uit: overdenkingen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het wordt niet begrepen door het merendeel der mensheid, dat het niet de tijd is die verstrijkt, maar het individuele leven. Dat tijd juist niet de meetlat is waarlangs je je ontwikkelt, waarlangs je leeft. Tijd is niet een rivier maar jijzelf bent het water, stromend van bron naar zee, een eigen spoor trekkend door het statische land dat tijd heet. Om daarna weer terug te keren als regenwater voor een nieuwe reis. 

Uit: overdenkingen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De enige verplichting van het leven is zichzelf in betekenis om te zetten. In welke vorm dan ook. Of door middel van welk voertuig dan ook. Dat is haar enige doel, zelf heeft ze geen betekenis maar is ze een staat van zijn.

Uit: overdenkingen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het grote misverstand verklaard: het cadeau is medeleven. Groter dan liefde. Liefde is hard en droevig, een koud, wreed en oud woord. Scherp als een mes, stomp als een botte bijl. Medelevend is de ander zien in zijn/haar leven. Daarom is medelijden slecht. Mede-levend is de sleutel tot zijn. Doe niets, geef niets, neem niets. Wees alleen medelevend. Pas dan laat je een ander in zijn waarde.

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uitbreiding van een stelling. Waar de evolutie succes heeft met de best aangepasten (aan hun omgeving) die zich vervolgens zullen reproduceren, is het brein juist gebaat bij de slechtst aangepasten, de anarchistische denkers die wars van de geldende norm hun ideeën kunnen ontwikkelen en poneren. Of (?): de omgeving van het brein is aan heel andere wetten gehouden en gebonden dan de omgeving van een/het individu. Breinen floreren tegen de verdrukking in. Misschien is de geboorte van de paradox én van de Kunst wel in deze tegenstelling te vinden. Duidelijk is dat deze beide met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kinderen zijn van het onaangepaste brein. En dan zeg ik het nog voorzichtig.

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mensen met een obsessie herscheppen, in hun poging hun eigen Χαος te duiden, de chaos (het niets waaruit alles ontstaat) van anderen. Dit is de ware betekenis van Kunst met een grote K. En de enig wezenlijke vooruitgang die de Mensheid kent. Ik troost me met de gedachte dat ik zo'n schepper ben.

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wie bang is voor de valken kan maar beter geen muis zijn

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KUNST

 

Kunst is licht te dragen maar zwaar te verteren.

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Een definitie:

het poldermodel: als politieke correctheid de menselijke neiging tot waarheidsvinding verdringt.

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gebruiksaanwijzing:

je eigen vrijheid houdt daar op waar je die van anderen beperkt, maar soms moet je iemands vrijheid beperken om de persoon in kwestie duidelijk te maken dat hij jouw vrijheid beperkt.

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting houdt op te bestaan zo gauw diezelfde vrijheid de vrijheid van anderen beperkt. 

Uit: Facebook publicaties 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Als alles democratisch opgelost moet worden is de democratie de nieuwe dictator.

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In plaats van de 10 geboden: de 3 G's

Geloven mag 

Goden bestaan niet

Gedachten zijn vrij

 

Meer heeft u niet nodig.

 

Uit: overdenkingen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IMPOSSIBLE

 

De fysici zijn het eens: aangezien tijd niet lineair is, is het reizen in die tijd onmogelijk. Begrip van deze paradox is noodzakelijk voor het uitsluitend bestaan van het hier en nu. Voor alle anderen blijft het paradijs én de eeuwigheid gesloten.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZICHT

 

Een mans kan slechts dat zien wat zijn hersens kunnen bevatten.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voor u gelezen 

Een lugubere grap:

kunst is een product van de cultuur, cultuur de vijand van de beschaving. Een cultuurmens ziet wat hem geleerd is te zien, of wat hij verkiest te zien, een kunstenaar ziet waar hij/zij naar kijkt.

 

Uit: overdenkingen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19-07-2020

Een Athener, onder de indruk van de armoede waarin Diogenes leefde, vroeg hem: “Waarom geven mensen aan bedelaars en niet aan filosofen?”

Diogenes dacht even na en antwoordde: “Omdat ze zich kunnen indenken dat ze op een dag kreupel of blind zouden kunnen worden, maar nooit dat ze een filosoof zouden kunnen zijn.” 

Dit is een ingenieuze manier om te zeggen dat naastenliefde wordt geïnspireerd door egoïsme. Er is alleen een gebrek aan mededogen en een eeuwig aanwezige (overigens volkomen natuurlijke) (doods)angst. Hij zegt eigenlijk: "Ieder mens is uiteindelijk een egoïst!".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15-12-2019 

VISIE

Gevonden door een vriend en aan mij toegestuurd!

Komt ie:
“De expert ziet voortdurend andere dingen, de kunstenaar ziet de dingen plotsklaps anders.”

Contextualiseren is een kunst en een kunde. Voor kunde is kennis van het onderwerp nodig en de passie om alles te willen doorgronden. Voor kunst is volledige aanwezigheid nodig om dingen ook anders te kunnen en willen zien. Voor kunde moet je durven leren, voor kunst moet je leren durven.

Nooit ben ik het hartgrondiger met een stelling eens geweest.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eeuwigheid is de grens van uw bevattingsvermogen, niet een lineaire interpretatie van tijd. 

Uit: Misantropisch gewas, jaarboek van een liefde.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uit: overdenkingen

 

De zwakte van ons systeem. 
Vrijheid van vereniging houdt natuurlijk op, als die vereniging een vereniging van kwaadwillenden is. Vrijheid van godsdienst houdt op als diezelfde godsdienst pretendeert het enige, ware geloof te zijn. Dan is de vrijheid voor de één de gevangenis voor de ander. Vrijheid van meningsuiting houdt per definitie op als je wezenlijk bedreigende taal naar een ander gaat uiten. Vrijheid is vooral een weten (én kennen) van je eigen grenzen, zo blijkt maar weer.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------